Contact information

For information on local organisation:

Section for Quantitative Sustainability Assessment
Dept. of Management Engineering
Technical University of Denmark
Produktionstorvet 426, 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
T    +45 4525 4660
E    setac-cs2012@dtu.dk

For process and general organisation:
SETAC Europe
Av. de la Toison d'Or 67 b 6
B-1060 Brussels
Belgium
T    +32 (0)2 772 72 81
E    valerie.verstappen@setac.org